T: 031 472 182 

1. MOJE BRANJE SVET IN SANJE, Berilo za 2. razred osnovne šole in 3. razred devetletne osnovne šole Založba Izolit, 2000, 04, 05
2. ABC 2, Priročnik za učitelje Založba Izolit, 2001
3. TECIMO V NOV DAN, Berilo za 5. razred OŠ s prilagojenim programom Založba Izolit, 2001
4. BESEDE NAGAJIVKE, Učni pripomoček za učence od 2. do 5. razreda devetletne OŠ Založba Izolit, 2002
5. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, Učbenik matematike za 5. razred devetletne OŠ DZS, 2003 ,06
6. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, Vaje za utrjevanje -delovni zvezek DZS, 2003, 05, 06
7. LITERARNA SESTAVLJANKA – Umetnostna besedila na tečaju slovenščine DZS, 2003
8. REGIJSKI PARK SNEŽNIK - Priročnik za vodenje šolskih skupin 1999
9. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, Učbenik matematike za 6. razred devetletne OŠ, DZS, 2004, 05, 06
10. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, Vaje za utrjevanje -delovni zvezek DZS 2004,05, 06
11. SLOVENSKI JEZIK, Učbenik za Slovenščino v 1. in 2. letniku nižjega poklicnega izobraževanja DZS 2004
12. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 7, Učbenik za matematiko v 7. razredu devetletne DZS 2005
13. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 7, Delovni zvezek za matematiko v 7 razredudevetletne osnovne šole DZS 2005
14. MATEMATIČNA DELAVNICA 7, Samostojni delovni zvezek za izbirni predmet matematična delavnica v 7. razredu devetletne osnovne šole DZS 2005
15. BESEDE 4, Učbenik za slovenski jezik za 1. leto poklicno-tehniškega izobraževanja DZS 2005, 06, 08, 12, 15
16. BESEDE 4, Delovni zvezek za slovenski jezik za 1. leto poklicno-tehniškega Izobraževanja DZS 2005...2015
17. BESEDILNE VRSTE NA POKLICNI MATURI PRI SLOVENŠČINI / OD OPAZOVANJA K PRESOJI IN TVORBI BESEDIL, Zbirka nalog za slovenščino v 4. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja DZS 2005
18. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, Priročnik za učitelja za pouka matematike v 6. razredu devetletne osnovne šole DZS 2005
19. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 8, Učbenik za matematiko v 8. razredu devetletne osnovne šole DZS 2006
20. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 8, Delovni zvezek za matematiko v 8. razredu devetletne osnovne šole DZS 2006
21. BESEDE 5, Učbenik za slovenski jezik za 2.leto poklicno-tehniškega izobraževanja DZS 2006, 09, 15
22. BESEDE 5, Delovni zvezek za slovenski jezik za 2. leto poklicno-tehniškega izobraževanja DZS 2006, 13, 15
23. MATEMATIČNI IZZIVI za prvo triletje osnovne šole – delovni zvezek DZS 2006
24. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 9, Učbenik za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole DZS 2007
25. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 9, Vaje za utrjevanje, Delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole DZS 2007
26. NA USTNEM DELU POKLICNE MATURE PRI SLOVENŠČINI – Od branja in opazovanja k vrednotenju besedil, Zbirka primerov izpitnih listov za ustni del poklicne mature pri slovenščini DZS 2007
27. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, Učbenik za matematiko v 2. razredu OŠ DZS 2008
28. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, Učbenik zamatematiko v 3. razredu OŠ DZS 2008
29. IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, Učbenik za matematiko v 1.razredu OŠ DZS 2009
30. MATEMATIKA 1, Zbirka nalog za gimnazije DZS 2009
31. MATEMATIKA 1, Učbenik za gimnazije DZS 2009
32. MATEMATIKA 2, Učbenik za gimnazije DZS 2010
33. MATEMATIKA 2, Zbirka nalog za gimnazije DZS 2010
34. MATEMATIKA 3, Učbenik za gimnazije DZS 2011
35 MATEMATIKA 3, Zbirka nalog za gimnazije DZS 2011
36. LILI IN BINE, Medpredmetni delovni zvezek v 1.r. OŠ Rokus-Klett 2011
37. LILI IN BINE, Delovni zvezek za opismenjevanje Rokus-Klett 2011
38. LILI IN BINE 2, Učbenik za slovenski jezik Rokus-Klett 2012
39. LILI IN BINE 2, Delovni zvezek za slovenski jezik Rokus-Klett 2012
40. MATEMATIKA 4, Učbenik za gimnazije DZS 2012
41. MATEMATIKA 4, Zbirka nalog za gimnazije DZS 2012
42.
BESEDE 1, Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku triletnih poklicnih šol DZS 2012
43. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, Delovni učbenik DZS 2012
44. LILI IN BINE 2, Medpredmetni delovni zvezek v 2.r. OŠ Rokus-Klett 2012
45. BESEDE 1, Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku poklicnega izobraževanja DZS 2013
46. BESEDE 2, Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku triletnih osnovnih šol DZS 2013
47. BESEDE 2, Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol DZS 2013
48. BESEDE 3, Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol DZS 2013
49. BESEDE 3, Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol DZS 2014
50. BESEDE 4, Delovni zvezek za slovenski jezik za 1. leto poklicno-tehniškega izobraževanja DZS 2015
51. BESEDE 4, Učbenik za slovenski jezik za 1. leto poklicno-tehniškega izobraževanja DZS 2015
52. BESEDE 5, Delovni zvezek za slovenski jezik za 2. leto poklicno- tehniškega izobraževanja DZS 2015
53. BESEDE 5, Učbenik za slovenski jezik za 2. leto poklicno-tehniškega izobraževanja DZS 2015
54. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, Učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole DZS 2016

Vse pravice pridržane © Uroš Hrovat info@uroshrovat.si - Uporaba vsebin brez dovoljenja je prepovedana
Izdelava spletnih strani in spletno gostovanje: www.strani.com